Hallituksen antamat ohjeet ja määräykset

Erillisohjeet ja määräykset alkaen 1.1.2024 voimassa toistaiseksi

Kerhon hallinnoimien alueiden, rakennuksien ja laiturien kulkureitit on pidettävä heti kulkemisen jälkeen lukittuina. Jatkuvia rikkomuksia käsitellään hallituksessa.

Yhdistyksen hallinnoimilta vesi- ja laiturialueilta vesikulkuneuvot on siirrettävä pois vuosittain 1. marraskuuta mennessä. Trailerien säilytysalueella jäsenet eivät saa säilyttää mitään omaisuuttaan ilman hallituksen lupaa talvikausina 1. marraskuuta – 1. huhtikuuta.

Hallituksen hyväksymien vartiovuoroja tekevien henkilöiden maximi yhtäjaksoinen vartioaika on kaksi yötä jonka jälkeen on oltava vähintään yksi lepovuoro.

Vuonna 2024 käyttöön tulevan sataman sähköisen portin avaaminen on sallittu vain säännöissä mainituille henkilöille. Portin käyttö tallentuu käyttäjäkohtaisesti muistiin ja lokia voidaan käyttää väärinkäyttöjen tai vahinkojen selvittämiseksi. Kerhon satama-alueen kulkuoikeus voidaan evätä jäseneltä joka toimii sääntöjen vastaisesti.